• logo_biale_ao_sowa_07_RGB
  O nas
 • Oferta
 • Kontakt
 • Aktualności
 • Zespół

Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja ochrony osób i mienia. SOWA 2019

Nasz agencja posiada wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu imprez na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność w zakresie ochrony osób i zabezpieczenia mienia w oparciu o Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji L-0082/14. Ponadto posiadamy doświadczenie w rekrutacji, organizacji szkoleń oraz leasingu pracowniczego dla zapewnienia służb informacyjnych i porządkowych przy obsłudze imprez masowych.
Zapewniamy profesjonalną obsługę z zachowaniem najwyższych standardów.

Tymoteusz Stranc

 

NASZE ATUTY

 

 • Posiadamy bazę pracowników przekraczającą 5000 osób na terenie całego kraju.

 

 • Nasi pracownicy posiadają wszelkie kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług ochrony imprez masowych zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (DZ. U. Nr 183. poz. 1087).

 

 • Nieustannie zdobywamy doświadczenie, gdyż od początku działalności uczestniczymy w wielu prestiżowych wydarzeniach sportowych oraz artystyczno-rozrywkowych, w tym imprezach cyklicznych takich jak maratony, festiwale oraz trasy koncertowe.
  Posiadamy na swoim koncie także obsługę wielu imprez niemasowych (konferencje, sympozja, festyny itp.).

 

 • Zapewniamy własną łączność radiową (radiotelefony marki Motorola) wraz z wykupioną ogólnopolską częstotliwością radiową.

 

 • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wartości 2 000 000,00 zł.

 

 • Kierownicy zabezpieczenia imprez masowych posiadają uprawnienia do sporządzania dokumentacji w zakresie planu zabezpieczenia imprezy.

 

Dodatkowo możemy zaoferować kompleksowy serwis na imprezę (np. usługi sprzątające, catering i inne).

Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja ochrony osób i mienia. SOWA 2019

Kompleksowa i profesjonalna ochrona wszelkiego rodzaju imprez.
Stawiamy na profesjonalizm i jakość świadczonych usług.

 • All
 • doswiadczenie

  Doświadczenie

  Layer 1
  doswiadczenie

  Doświadczenie

  Zabezpieczaliśmy wiele prestiżowych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

   

  • Triathlon Gdańsk 2015
  • Wielki Zumba Maraton  2015
  • I Nocny bieg Świętojański 2015
  • Święto Rawicza 2015
  • Piknik Zdrowia Wielkopolska Onkologia 2015
  • X Zlot Motocykli w Gwizdanowie 2015
  • Dni Czerwonaka 2015
  • Mistrzostwa Polski Petanque 2015
  • Polish Speedway Battle 2015
  • Regaty o Puchar Mariny Gdańśk 2015
  • Jarmark u Starzecha Starachowice 2015
  • Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILIA 2015
  • Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu – Europa Bez Granic 2015
  • Międzynarodowy Dzień Dziecka Łódź 2015
  • Dni Leszna 2015
  • Otwarcie Sezonu Żeglarskiego Gdańsk 2015
  • I PZU Gdańsk Maraton 2015
  • Euronalia Słubice 2015
  • Parada Schumana 2015
  • I Bieg Zajączka Wielkanocnego 2015
  • Koncert Kate Ryan Słupca 2015
  • Mistrzostwa Polski PLFA J-8 2015
  • Turniej Zaplecza Żużlowej Kadry Juniorów 2015
  • Mecze KŻ Polonia Piła sezon 2013, 2014, 2015
  • Mecze RKS Kolejarz INTERMARCHE Rawicz sezon 2014, 2015
  • Żużlowe Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015
  • Żużlowe Indywidualne Mistrzostwa Polski 2015
  • Finał Złotego Kasku 2014

   

 • praca

  Praca

  Layer 1
  praca

  Praca

  Oferujemy prace podczas największych imprez sportowych i kulturalnych w Polsce.

   

  WYMAGANIA:
  • pełnoletność,
  • niekaralność,
  • wysoka kultura osobista,
  • dobra sprawność fizyczna,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • mile widziana znajomość języków obcych.

   

  OFERUJEMY:
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • szkolenia,
  • możliwość awansu, rozwoju,
  • pracę na terenie całego kraju podczas największych wydarzeń sportowych i kulturalnych,
  • pracę z największymi profesjonalistami w branży,

   

  POTRZEBNE DOKUMENTY:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika służb porządkowych lub informacyjnych. (oryginał do wglądu)(istnieje możliwość ukończenia
  • za pośrednictwem http://www.akusowa.pl)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu stewardingu niezbędne podczas ochrony meczów (istnieje możliwość ukończenia za
  • pośrednictwem http://www.akusowa.pl)
  • zaświadczenie o niekaralności. (oryginał do wglądu)
  • oświadczenie ZUS.
  • do dokumentów należy dołączyć dwa zdjęcia.
  • legitymacja studenta lub ucznia i zaświadczenie z uczelni lub szkoły o aktualnym statusie (dotyczy uczniów i studentów)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy ( dotyczy osób pracujących )
  • dodatkowe szkolenia, kursy (jeśli kandydat posiada):
   • licencja pracownika ochrony fizycznej oraz decyzja, orzeczenie lekarskie
   • kurs kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

   

  Jeśli chcesz podjąć z nami współpracę zapraszamy do kontaktu.

  Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres: praca@sowa-ochrona.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Weryfikacja

 • The audience listens to the acting in a conference hall

  Szkolenie pracowników

  Layer 1
  The audience listens to the acting in a conference hall

  Szkolenie pracowników

  Zdobycie uprawnień jest pierwszym i niezbędnym krokiem, aby rozpocząć karierę w zabezpieczaniu imprez masowych.

   

  „Szkolenie dla członków służb porządkowych”
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne

  Koszt szkolenia: 150 zł

   

  Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
  Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do wykonywania pracy na imprezach masowych.


  Tematyka szkolenia:

  Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Zabezpieczenie imprezy masowej.
  • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
  • Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
  • Rodzaje zagrożeń.
  • Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
  • Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.

  Misja służb organizatora imprezy masowej.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Obsługa członków imprezy masowej.
  • Misja członków służby porządkowej.
  • Misja członków służby informacyjnej.
  • Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
  • Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
  • Ubiór i wyposażenie.

  Zagadnienia prawne.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Definicja przestępstwa i wykroczenia.
  • Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
  • Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
  • Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
  • Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
  • Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

  Zagadnienia prawne – część II.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  • Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

  Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej.
  czas szkolenia: 1 godz.

  • Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
  • Uprawnienia członków służby porządkowej.
  • Obowiązki członków służby porządkowej.

  Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej.
  czas szkolenia: 1 godz.

  • Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
  • Uprawnienia członków służby informacyjnej.
  • Obowiązki członków służby informacyjnej.

  Zadania służb organizatora imprezy masowej.
  czas szkolenia: 3 godz.

  • Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
  • Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
  1. kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
  2. kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
  3. ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
  4. legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
  5. usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
  6. dokumentowaniem podejmowanych czynności.3. Współpraca z policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.
  7. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

  Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Techniki komunikacyjne.
  • Psychologia tłumu.
  • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
  • Metody reagowania na konflikty.
  • Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

  Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
  • Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
   rodzaje pożarów,
  1. rodzaje sprzętu gaśniczego,
  2. rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  3. obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  4. systemy przeciwpożarowe w obiektach,
  5. zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

  Techniki interwencyjne.
  czas szkolenia: 1 godz.

  Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.


  Ćwiczenia praktyczne.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
  • Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
  • Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
  • Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
  • Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
  • Odprawa (instruktaż) po imprezie.

  Zasady udzielania pierwszej pomocy.
  czas szkolenia: 2 godz.

  • Zagadnienia ogólne.
  • Procedura postępowania w sytuacji wypadku.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń; opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.
  • Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

  Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.
  czas szkolenia: 2 godz.

  Plan awaryjny i plan ewakuacji:

  • znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,
  • system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
  • zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
  • drogi ewakuacyjne,
  • zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
  • drogi dostępu,
  • kontrola przepływu tłumu,
  • zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

  Inne kursy i szkolenia które oferujemy:

  Kierownik ds. bezpieczeństwa
  Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
  Kurs na licencję detektywa
  Steward- Najwyższa jakość organizacji imprez
  Samoobrona/techniki interwencji

  Zgłoszenie na szkolenia i kursy przyjmujemy pod numerem telefonu: + 48 517-022-821 lub na e-mail: tymoteusz.stranc@mtgroupsc.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja ochrony osób i mienia. SOWA 2019

Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc

 

Siedziba firmy:
ul. Edwarda Dembowskiego 3
60-693 Poznań

mail: biuro@sowa-ochrona.pl

tel. 793 332 275
fax 566 904 908

Oddział:
ul. Stanisława Przybyszewskiego 17b
30-128 Kraków

 

NIP: 665-293-71-38

 

Tymoteusz Stranc – właściciel
tel.: 517 022 821

 


 

Potrzebujesz rzetelnej firmy, która zadba o bezpieczeństwo na Twoim evencie?

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Weryfikacja


 

 

 
Poznań:

 

 

 

Kraków:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja ochrony osób i mienia. SOWA 2019

Młody, doświadczony skład gwarantujący 100% satysfakcji i profesjonalizmu.

Pracownicy

 

którym powierzone są obowiązki ochrony to wyszkoleni profesjonaliści, a ich znajomość procedur i kwalifikacje potwierdzone są licencjami zawodowymi.

Zatrudniamy

 

pracowników, którzy posiadają nienaganną opinię, oraz legitymujących się zaświadczeniami stwierdzającymi niekaralność.

Dysponujemy

 

zespołem posiadającym Certyfikat potwierdzającym umiejętności pracowników służb informacyjnych i służb porządkowych zgodne ze Stewarding-Pakiet Szkoleniowy PZPN.

Każdy

 

pracownik ochrony pełni służbę w odpowiednim umundurowaniu, zgodnym ze specyfikacją chronionych obiektów oraz według potrzeb Klienta.